für Menschen,
die Filme lieben

  
Kinuyo Tanaka

* 28.11.1910    † 21.3.1977

Filmographie: Schauspiel  

Red Beard / Rotbart (Akahige)   1965   DVD

Alone Across the Pacific (Taiheiyo hitori-botchi)   1963   DVD

Equinox Flower (Higanbana)   1958   DVD

Ballad of Narayama (Narayama bushiko)   1958   DVD

Flowing (Nagareru)   1956   DVD

Sansho Dayu   1954   DVD

Ugetsu Monogatari   1953   DVD

The Life of O-Haru (Saikaku ichidai onna)   1952   DVD

The Lady of Musashino (Musashino fujin)   1951   DVD

Oyu-Sama   1951   DVD

Utamaro and His Five Women (Utamaro o meguru gonin no onna)   1946   DVD

Als PDF